Wie zijn wij?

Geloven in Vlaardingen is een nieuw initiatief van de Protestantse Gemeente van Vlaardingen (PGV). De PGV bestaat uit 4 wijkgemeenten en een diaconaal-missionair centrum De WindWijzer. Geloven in Vlaardingen is ontstaan uit de wens om onderling vaker met elkaar op te trekken, om vanuit Gods liefde dienstbaar te zijn aan onze stad. Als veelkleurige geloofsgemeenschap willen we aanwezig zijn in Vlaardingen  en samenwerken met andere kerken en/of netwerken die bemoedigen en inspireren.

Inspirerend zijn de plekken waar ons geloof handen en voeten krijgt. De plekken waar een kop koffie voor je gezet wordt of waar maaltijden worden gekookt, waar voedselpakketten worden uitgereikt of waar je een luisterend oor vindt. Samen leven, delen en van elkaar leren. Dit kan ook door het bijwonen van een lezing, door met elkaar te wandelen, te lezen of te mediteren, enz. Een breed  scala aan activiteiten helpt ons om ons verlangen te realiseren.

Onze activiteiten zijn gericht op het verbinden van mensen. We zoeken verbinding met elkaar binnen de wijken en de diverse geloofsgemeenschappen in Vlaardingen. Ook zoeken we nadrukkelijk verbinding met de mensen in de stad. We willen van betekenis zijn, door samen op te trekken met onze blik naar buiten, voorbij de kerkmuren heen.

Je bent van harte uitgenodigd om deel uit te maken van ons platform. Blijf op de hoogte, bid mee en/of help mee. Meld je aan voor onze nieuwsbrief of volg ons via facebook en instagram.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle evenementen en ander nieuws.

Volg ons