Het is
de kracht van God
die alles leven doet

de vogels en de bomen
en de mensen
zo kwetsbaar als we zijn

kijk nou zo’n vogeltje
het zingt uit alle macht
tjif-tjaf, de enige twee woorden die het kent,
het strooit ze over heel de wereld uit
omdat het voorjaar is
omdat er leven is

Het is de kracht van God die alles leven doet
het is Gods liefde die ons allen draagt
door heel het leven heen en door de dood

De Heer is waarlijk opgestaan!

We wensen jullie mooie en hoopvolle paasdagen toe!

Annabell de Jong & Tamara Zonnenberg

 

Credits:
Gedicht: ds. Piet van Veldhuizen, H.I. Ambacht
Foto:       Wilma van der Eijk